Vrijwilligersbeleid WSV afd. Voetbal

Middels dit bericht wil het Voetbalbestuur jullie informeren over het vrijwilligersbeleid voor seizoen 2020-2021.

Nog even de beknopte spelregels op een rijtje:

  • Ieder spelend lid (bij jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk) is verplicht minimaal 12 uur taken of werkzaamheden te verrichten.
  • MAS stage uren tellen niet mee als vrijwilligersuren
  • Indien je géén taken/werkzaamheden wilt vervullen kun je dit aangeven en betaal je een vrijwilligersbijdrage. De vrijwilligersbijdrage voor seizoen 2020-2021 is door het bestuur vastgesteld op € 72,–
  • Horeca- en wedstrijddiensten worden ingepland, tot en met JO15 worden de ouders ingepland en vanaf JO17 worden de spelers zelf ingepland
  • Niet komen opdagen bij een ingeplande dienst betekent dat je een factuur ontvangt. Het uitvoeren van taken/werkzaamheden vervalt hierdoor niet.

Zoals aangegeven kun je door middel van het betalen van de vrijwilligersbijdrage van € 72,- worden vrijgesteld van taken/werkzaamheden. Dit kun je dit seizoen    éénmalig doen door voor 1 november 2020 een e-mail te sturen naar vrijwilliger.voetbal@wsv-apeldoorn.nl en aan te geven dat je de vrijwilligersbijdrage wilt betalen. Het bedrag wordt dan automatisch van je bankrekening geïncasseerd.

Let op: om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen: iedereen die in voorgaande seizoenen of voorafgaand deze e-mail al heeft aangegeven de vrijwilligersbijdrage te willen betalen om te worden vrijgesteld van taken/ werkzaamheden, moet dat nu opnieuw doen.

Voor iedereen die taken of werkzaamheden uitvoert verandert er niets.

Namens het voetbalbestuur,

Remco Kalksma

———————————————————————————

Openstaande vacatures/taken

Vaste wedstrijddienst op zaterdagmorgen.
(Dit gebeurt samen met ingedeelde ouders/leden.)
Wanneer/ hoe vaak:
1 keer per 3 a 4 weken dienst draaien in het secretariaat van 7:30-10:00 of 10:00-12:30. (€12,50 per deel)
Wat:
Openen van het complex, klaarzetten van materialen, ontvangst trainer/leiders en scheidsrechters, maken van thee/ranja voor de spelers.
Interesse of vragen? neem contact op via:
voorzitter.jeugdvoetbal@wsv-apeldoorn.nl

Wedstrijdsecretaris meiden
Wat:
Aanspreekpunt voor de speelsters en ouders van de meidenteams, lid jeugdbestuur, coördineren indeling teams, aanspreekpunt (eventuele) nieuwe leden.
Interesse of vragen? neem contact op via:
meidenvoetbal@wsv-apeldoorn.nl

Coördinator Peutervoetbal
Wat:
Uitdenken, opzetten en/of uitvoering geven aan peutervoetbal binnen WSV.
Interesse of vragen? neem contact op via:
voorzitter.jeugdvoetbal@wsv-apeldoorn.nl

Beheer/coördineren persoonlijke materialen trainers/leiders
Trainers/leiders binnen WSV voetbal beschikken over een trainingspak, coachjas en/of kluissleutel.
Wat:
Aanspreekpunt voor trainers over de persoonlijke WSV materialen, inname en uitgave van bovengenoemde materialen.
Interesse of vragen? neem contact op via:
voorzitter.jeugdvoetbal@wsv-apeldoorn.nl

Scheidsrechter
Wat:
Begeleiden van wedstrijden als scheidsrechter op zaterdag.
Interesse of vragen? neem contact op via:
scheidsrechterszaken.jeugdvoetbal@wsv-apeldoorn.nl