• HJO Informeert - december 2023

  21 dec 2023
 • December 2023, seizoen 2023-2024 is op de helft. Tijd om een tussentijdse balans op te maken, vooruit te kijken naar volgend jaar, waarbij we met name voor de onderbouw een aantal veranderingen gaan doorvoeren met als doel meer kinderen een kans geven om zich beter te kunnen ontwikkelen. Daar kom ik later in dit schrijven op terug. 

  In deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de volgende zaken.

  • Bijeenkomst met spelersdelegatie uit de bovenbouw
  • Veranderingen en de aanloop daarna toe na de winterstop in de onderbouw
  • Stand van zaken mbt trainers volgend seizoen in de bovenbouw
  • Competitie niveau diverse teams na de winterstop
  • Hoe gaan we om met alle stageverzoeken en scouting verzoeken vanuit KNVB en BVO

  Bijeenkomst met spelersdelegatie uit de bovenbouw 

  In november heb ik samen met 2 vertegenwoordigers van de interne scouting samengezeten met een groep van 8 spelers uit de teams O15-1, O16-1, O17-1 en O19-1.

  Mede omdat mijn verantwoording ligt bij de selectieteams had ik hiervoor gekozen, maar heb inmiddels wel naar het jeugdbestuur geventileerd dat het ook een goede zaak zou zijn om een spelersdelegatie uit te nodigen uit de breedtesport teams.

  De avond vonden wij zeer succesvol, de spelers hebben vrijuit kunnen spreken over oa hoe zij WSV ervaren, of zaken beter kunnen worden gedaan, over het materiaal, over de trainingen, wedstrijden, over selecties en of zij bijvoorbeeld alles meekrijgen wat er op de achtergrond gebeurt. Ook bespraken wij wat we eventueel missen. Wij kregen zinvolle en onderbouwde feedback, welke gedeeld zal worden met het jeugdbestuur.

   

  Veranderingen en de aanloop daarna toe na de winterstop in de onderbouw 

  Zoals eerder gemeld willen we in de onderbouw een aantal veranderingen doorvoeren richting het nieuwe seizoen. Ik wil iedereen meenemen in dit proces, waar staan we, wat gebeurt er en wat kunnen de leden nog verwachten.

  Op 12 december hebben we een informatieavond gehad met het volledig kader van de selectieteams en breedtesport van de onderbouw van WSV voetbal. Tijdens deze avond hebben we met ondersteuning van de KNVB onze plannen gepresenteerd hoe we de opleiding van de onderbouw willen verbeteren en meerdere spelers meer gelijke kansen willen bieden met het oog op hun ontwikkeling. We hebben een toelichting gegeven hoe we met name de trainingen willen verbeteren en hoe we het talent van de spelers willen ontwikkelen. Deze plannen kunnen gevolgen hebben voor de agenda van u als ouder/verzorger. Dit besef is er, maar het sporten van de kinderen en hun ontwikkeling staat bij WSV centraal.

  Wij gaan in Januari nog een informatieavond plannen voor u als ouder/verzorger, om u mee te nemen wat de plannen zijn. Mocht u vragen hebben, vraag gerust aan uw trainer/coach of mail naar hjo.voetbal@wsv-apeldoorn.nl

  Highlights zijn:

  • Aantal selectieteams in O8-O10 gaat van 2 naar 4
  • Trainingen zullen in de selectieteams van O8-O10 gemixt en gezamenlijk worden op de dinsdag. (Wij willen dit op ook gaan invoeren bij de breedtesport. We onderzoeken of we gelijk gaan starten met de selectieteams of in het nieuwe seizoen na de pilot met de selectieteams.)
  • De O10 gaan we opnieuw indelen om de onderlinge verschillen in de teams zelf te minimaliseren, die verschillen in de teams zelf zijn nu te groot.
  • We gaan onderzoeken of we de leeftijdscategorieën tegelijk kunnen laten trainen in het nieuwe seizoen

   

  Stand van zaken mbt trainers volgend seizoen in de bovenbouw

  De afgelopen periode zijn we gestart met de gesprekken met de trainers richting volgend seizoen. We willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid geven voor de trainers maar ook voor WSV en de spelers.

  Het proces tot nu verloopt voorspoedig. Ik hoop jullie in de volgende nieuwsbrief al een aantal teams te kunnen presenteren.

   

  Competitie niveau van de (selectie) teams na de winterstop

  De KNVB heeft haar plannen voor volgend seizoen gepresenteerd als het gaat om hoe men kijkt naar competitie indelingen. Dit met name voor de prestatie teams van O13 tot en met O17.

  De uitleg staat in onderstaande link.

  https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assistwedstrijdsecretarissen/68394/meenemen-speelniveau-jo13-jo16

   

  Dit seizoen hebben we na de eerste fase 2 teams herplaatst qua niveau. Voor beide teams een goed ontwikkelklimaat aangeboden, dit vinden wij nodig als we kijken naar de langere termijn binnen WSV. Dat teams dan niet alles winnen of veel verliezen is voor ons hierin wat minder van belang. We kijken naar de langere termijn en wat goed is voor de spelers en de teams.

  Na de winterstop zal het er waarschijnlijk zo uit zien voor een aantal teams.

  • O16-1 promoveert naar 5e div
  • O15-1 degradeert naar 5e div
  • O14-2 Overleg KNVB
  • O13-2 blijft 1ste klasse
  • O11-2 verzoek naar 1ste klasse

  We zullen als WSV in samenspraak met de trainers dit uiteraard volgen. MBT-competitie indelingen breedtesportteams verwijs ik naar de jeugdvoorzitter die hiervoor verantwoordelijk is.

   

  Beleid WSV stage verzoeken en scouting vanuit de BVO en de KNVB

  De afgelopen maanden zijn veel scouts uit het betaalde voetbal en vanuit de KNVB op onze velden geweest. Wij hebben regelmatig contact met ze en leggen uit hoe we werken.

  Zo willen we de spelers bij 1 club maximaal tegelijk stage laten lopen, wij verstrekken geen adressen en telefoonnummers bij de eerste scouting van uit de BVO, wij willen dat zij ons informeren wie ze willen uitnodigen zodat de trainers de spelers kunnen informeren.

  Mbt de KNVB werkt dit iets anders. De KNVB scout spelers en bij de overtuiging dat zij de spelers willen zien worden zij geïnformeerd vanuit het ledensysteem van de KNVB, tegelijk met de club. De trainers worden vanuit de club geïnformeerd.

  De trajecten bij de KNVB vallen onder Jeugdplan Nederland. Op beide scoutingstrajecten hebben wij geen invloed. Wat wij wel proberen te doen is om spelers en ouders zo goed mogelijk te begeleiden. Mochten daar vragen over zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via het eerdergenoemde mailadres.

   

  Tot zover de informatie voor deze maand, rest mij u goede feestdagen toe te wensen en hopelijk zien we elkaar weer langs de lijn als supporter, ouder of kader in het nieuwe jaar.

  Met sportieve groet,
  Leen den Boer
  HJO selectie teams WSV Voetbal