Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal in het begin van de maanden juli, oktober, januari en april, van de rekening afgeschreven.

Het contributiebedrag is inclusief het Nike kledingpakket van € 36,- per jaar, (€9,- per kwartaal) voor spelende leden.

Voor lidmaatschap vanaf 3e kind: vraag naar de speciale voorwaarden.

De afdeling Voetbal heeft besloten om voor het seizoen 2021 – 2022 geen indexatie toe te passen.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2021 – 2022:

LeeftijdscategoriePer kwartaalPer half jaarPer jaar
Pupil jonger dan 11 jaar€ 47,81€ 95,61€ 191,22
Junior 12 tot en met 15 jaar€ 54,28€ 108,56€ 217,12
Junior 16 tot en met 18 jaar€ 63,14€ 126,28€ 252,56
Senior 19 jaar en ouder€ 70,63€ 141,26€ 282,52
7 tegen 7 competitie 35+ en 45+€ 38,58€ 77,16€ 154,32
Senior & 7 tegen 7€ 95,63€ 191,12€ 382,52
Trainend lid€ 35,74€ 71,47€ 142,94
Rustend lid€ 18,85€ 37,70€ 75,40
Club van 100€ 12,50€ 25,00€ 50,00
WSV clubsupport€ 3,13€ 6,25€ 12,50

Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van de contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch met 1 jaar verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl en moet uiterlijk 30 juni van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de ledenadministrateur.

Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

Voor vragen of opmerkingen over de contributie of betalingen kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl