• Contributie

  De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal in het begin van de maanden
  juli, oktober, januari en april, van de rekening afgeschreven.
  Het contributiebedrag is inclusief het Nike kledingpakket van € 36,- per jaar, (€9,- per
  kwartaal) voor spelende leden.
  Nieuwe leden betalen € 10,- inschrijfgeld.
  Voor lidmaatschap vanaf 3e kind: vraag naar de speciale voorwaarden.
  De afdeling Voetbal heeft besloten om voor het seizoen 2023 – 2024 geen indexatie toe te
  passen.

  De contributie bedraagt voor het seizoen 2023 – 2024:

 • Leeftijdscategorie Per kwartaal Per half jaar Per jaar
  Pupil jonger dan 11 jaar € 47,81 € 95,61 € 191.22
  Junior 12 tot en met 15 jaar € 54,28 € 108,56 € 217,12
  Junior 16 tot en met 18 jaar € 63,14 € 126,28 € 252,56
  Senior 19 jaar en ouder € 70,63 € 141,26 € 282,52
  Dames 7 tegen 7 18 + & 30 +
  Heren 7 tegen 7 35 + & 45 +
  € 38,58 € 77,16 € 154,32
  Senior & 7x7 € 95,36 € 191,12 € 382,52
 • Categorie Per kwartaal Per half jaar Per jaar
  Trainend lid € 35,74 € 71,47 € 142,94
  Rustend lid € 18,85 € 37,70 € 75,40
  Club van 100 € 12,50 € 25,00 € 50,00
  WSV ClubSupport € 3,13 € 6,25 € 12,50
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van de contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar.Het lidmaatschap wordt automatisch met 1 jaar verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 30 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders/verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

  Voor vragen of opmerkingen over de contributie of betalingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl